ƏLAQƏ MƏLUMATLARIMIZ

Ağdam rayonu Qiyaslı kəndi məscid binasının bərpa və konservasiya işlərinin görülməsi, 2022 – 2023 davam edir (Ağdam rayonu)