ƏLAQƏ MƏLUMATLARIMIZ

Qənimətlər parkının tikintisi, 2020-2021 (Bakı şəhəri).