ƏLAQƏ MƏLUMATLARIMIZ

Səkkiz mərtəbəli çoxmənzilli yaşayış binasının tikintisi, 2013-2014 (Bakı şəhəri).