ƏLAQƏ MƏLUMATLARIMIZ

Yeni məscidin tikintisi, Köhnə məscid binasının qalıqlarının bərpa və konservasiya işlərinin görülməsi, 2021-2022 davam edir (Zəngilan şəhəri).